Mae angen arian HS2 ar Sir Gar

"Mae angen arian HS2 ar rheilffyrdd Sir Gar” - Plaid Cymru

Mae cost llinell HS2 o Lundain wedi chwyddo eto i £66biliwn posib. Gyda Chymru yn dal heb geiniog o'r £4bn o gyllid sydd yn ddyledus, mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi galw ar Llywodraeth Llafur Cymru i ail-ystyried eu penderfyniad i beidio ystyried her cyfreithiol.

 

Mewn ateb ysgrifenedig i Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorewerth, cadarnhaodd y Cwnsler Cyffredinol Llafur fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio dilyn her cyfreitihol - penderfyniodd a ddisgrifiood Mr ap Iorwerth yn "ildio yn llwyr"

Dywedodd Rhun ap Iorwerth:


“Rydym yn gwybod fod y Llywodraeth Toriaidd eisiau rhoi cyfyngiadau llym ar gyllid Cymru, ac eu bod yn benderfynol o'n hatal trwy peidio ail-ddiffinio HS2 fel prosiect Lloegr yn unig.

Ond roeddem yn disgwyl gwell gan Llafur, y Blaid sydd yn honi ei bod yn "sefyll fynny dros Gymru".

Er gwaethaf honiadau Gweinidogion Llafur eu bod ar yr un och a Phlaid Cymru ar i diffyg tegwch yng nghyllideb HS2, ymddengys eu bod yn geiriau gwag pan welwn eu diffyg ymdrech ar y mater."

 

Aelod o'r Senedd dros Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price MS:

“Mae rheilffyrdd Sir Gar angen buddsoddiad brys. Rwyf wedi siarad gyda etholwyr di-ddiwedd am wasanaethau gwael yn yr etholaeth. Gallai'r arian sy'n ddyledus i Gymru fod yn ddigon i draws-newid ein rheilffyrdd, nid yn unig yn Sir Gar ond dros Gymru gyfan.Cllr Ann Davies, ymgeisydd Plaid Cymru dros Caerfyrddin:

“Mae'n teimlo fel pe bai Plaid Cymru yn unig sydd yn fodlon herio San Steffan ar y mater ma. Mae angen buddsoddi yn rheilffyrdd Sir Gar; mae'r ffaith fod tref fel Sancler heb orsaf ei hun yn ffars llwy. Byddwn yn parhau i frwydro dros yr arian sy'n ddyledus i Gymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.