Cefin Campbell AS

Liz Saville Roberts

Facebook Twitter Instagram E-mail 

Cefin Campbell yw Aelod Senedd Plaid Cymru dros ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae hefyd wedi’i benodi’n Aelod Dynodedig fel rhan o Gytundeb Cydweithio Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru.

Cafodd Cefin ei eni a'i fagu yn Nyffryn Aman. Ar ôl gadael y brifysgol bu Cefin yn dysgu Cymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe cyn cael ei benodi’n ddarlithydd Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Sefydlodd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghymru, gan hefyd wasanaethu fel aelod o Awdurdod S4C ac yn gweithredu fel cynghorydd iaith i Bòrd na Gàidhlig yn yr Alban. Yn 2008, sefydlodd fusnes ymgynghori o'r enw Sbectrwm. Bu Cefin hefyd yn gwasanaethu fel Cynghorydd Sir ar Gyngor Sir Caerfyrddin rhwng 2012 a 2021 ac yn aelod o Gabinet Cyngor Sir Caerfyrddin gyda chyfrifoldeb dros Faterion Gwledig a Chymunedau rhwng 2017 a 2021.

Mae Cefin yn briod, gyda thair merch ac yn byw ger Llandeilo yn Nyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau gwylio’r Scarlets, cefnogi clwb pêl-droed Abertawe, pysgota a charafanio.

Etholwyd Cefin i’r Senedd ym mis Mai 2021, gan wasanaethu fel llefarydd Plaid Cymru dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig. Prif ddiddordebau gwleidyddol Cefin yw cefnogi deddfwriaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi, mynd i’r afael â thlodi gwledig, adfywio cymunedau gwledig a chreu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae gan Cefin amrywiaeth o gyfrifoldebau yn y Senedd, gan gynnwys cadeirio’r Grŵp Trawsbleidiol ar Wlân Cymreig.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.