Addo Pleidlais

Dim ond pleidlais i Ann Davies fydd yn rhoi buddiannau Caerfyrddin yn gyntaf ac yn mynnu'r tegwch y mae Cymru ei hangen ac yn ei haeddu yn Llundain.

A fyddwch chi'n cefnogi Ann Davies yn yr Etholiad Cyffredinol ar 4 Gorffennaf?

602 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Ann.
Efallai fy mod yn cefnogi Ann, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Ann.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.